Hieronder vindt u informatie over onze (voormalige) opdrachtgevers:

Samen leren vernieuwen. Hoe zorg je er voor dat leerlingen en studenten het beste uit zichzelf halen? ThiemeMeulenhoff zorgt voor een persoonlijke aanpak met slimme en flexibele leeroplossingen. Door slim te innoveren maken we persoonlijk en passend leren mogelijk. Voor elk niveau en elke manier van leren. Qua inhoud en qua vorm. Zodat iedere leerling het maximale bereikt. Want niemand is hetzelfde. Vol energie omarmen we nieuwe ontwikkelingen. We experimenteren, leren én inspireren. Met vallen en opstaan. Met ondernemerschap en lef verleggen we grenzen en we stimuleren onderwijsprofessionals dit ook te doen. Want wij snappen dat vernieuwen uitdagend is. Dat je verder komt als er iemand naast je staat die je begrijpt, ondersteunt en inspireert. Daarom geloven wij in samen leren vernieuwen. Met onze kennis en ervaring staan we paraat voor elke vraag en iedere uitdaging. We zetten leraren in hun kracht, zodat zij zich volledig kunnen richten op hun leerlingen en studenten. Zo zijn we samen de motor voor verandering in het primair, voortgezet en beroepsonderwijs. ThiemeMeulenhoff is sinds 2017 onderdeel van Klett Group, een van Europa’s toonaangevende spelers in de educatieve markt. Klett is in 15 landen actief met 67 ondernemingen, variërend van lokale educatieve uitgeverijen tot onderwijsinstellingen.

VAN IN is de grootste educatieve leermiddelen ontwikkelaar in België. Wij ontwikkelen innovatieve leeroplossingen voor leerlingen en leerkrachten die het onderwijs van vandaag en morgen mogelijk maken.

Onderwijs zit in ons DNA. Het is uitdagend en – net als wij – altijd in ontwikkeling. We zien het als onze taak leraren te ondersteunen zodat zij het beste onderwijs kunnen geven. En leerlingen het beste uit zichzelf halen. We ontwikkelen leermethoden voor het basis-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en bieden deze aan via digitale leerplatformen en boeken.

Veilig Verkeer Nederland is dé maatschappelijke organisatie die – al 90 jaar – werkt aan verkeersveiligheid in Nederland. Wij zorgen ervoor dat mensen zich bewust zijn van het feit dat iedereen verkeersdeelnemer is en dat iedereen makkelijk een steentje kan bijdragen aan een veiliger verkeer. Dat kan bijvoorbeeld door je als vrijwilliger in te zetten, door ons werk te steunen met een donatie en natuurlijk door je als verkeersdeelnemer veilig te gedragen.

AccreDidact is een onafhankelijk nascholingsinstituut met geaccrediteerde programma’s op abonnementsbasis. Sinds 1996 heeft ons instituut meer dan 350 nascholingsprogramma’s uitgebracht voor professionals in de gezondheidszorg. Voor ruim 11.000 klanten die uit liefde voor het vak kiezen voor het regelmatig actualiseren van hun kennis en kunde en professionals die ondanks hun drukke bestaan geloven in de kracht van de éducation permanente.

prelum-logo-liggend_rgb

Prelum | Medische media en nascholing, onderdeel van DVK Media Group BV, richt zich met haar uitgaven op beroepsbeoefenaren en studenten in de gezondheidszorg. In nauwe samenwerking met onder andere medisch specialisten, huisartsen en tandartsen bedenken, ontwikkelen, vervaardigen en verkopen zij diverse informatie- en nascholingsproducten, variërend van boeken en tijdschriften tot websites en applicaties.

rsz_schermafdruk_2015-04-14_190024

LannooCampus, onderdeel van de Belgische Lannoo Groep, is een uitgeverij die hoofdzakelijk informatieve boeken en tijdschriften over de onderwerpen psychologie, pedagogiek, gezondheidszorg en onderwijs in portefeuille heeft. Deze uitgaves zijn bedoeld voor zowel het geïnteresseerde algemene publiek als voor psychologen, pedagogen, leerkrachten, onderwijsbegeleiders, coaches, artsen en andere hulpverleners in de zorg.

rsz_schermafdruk_2015-04-14_190710

Bohn Stafleu van Loghum is de grootste uitgeverij voor de gezondheidszorg in Nederland. Zij voert meerdere bekende merken als BSL, Mednet, Skipr en Bijzijn. Haar assortiment is uitgebreid en omvat diverse uitgiftevormen, zowel off- als online. De organisatie staat voor betrouwbare en kwalitatieve vakinformatie, dat nauw aansluit bij de wensen en behoeften van (aankomende) zorgprofessionals.

Bohn Stafleu van Loghum maakt onderdeel uit van Springer Media BV, een veelzijdig multimediabedrijf met drie vestigingen in Nederland en actief in de markten gezondheidszorg, midden- en klein bedrijf en sport. Springer Media BV maakt onderdeel uit van het wereldwijd opererende Springer Science+Business Media.

rsz_schermafdruk_2015-04-14_191112

Sdu Uitgevers behoort bij de top 3 van uitgeverijen van vakinformatie in Nederland en heeft tevens een belang in de Duitse juridische online uitgeverij juris GmbH. Met een uitgebreid aanbod van uitgeefproducten en -diensten blijft Sdu Uitgevers zichzelf én de dienstverlening aan haar klanten continu verbeteren. Innovatie staat daarbij op de eerste plaats. De belangrijkste klantgroepen van Sdu Uitgevers zijn professionals werkzaam bij de overheid, in de juridische en fiscale wereld, de zakelijke dienstverlening en in de bouwsector. Zij maken dagelijks intensief gebruik van de multimediale informatiebronnen van Sdu Uitgevers.

rsz_schermafdruk_2015-04-14_192821

Gemeente Amsterdam — Dienst Maatschappelijke Ondersteuning. De dienst maakt beleid, verstrekt subsidies en is uitvoerder van het beleid op de gebieden Jeugd en Onderwijs, Kunst en Cultuur, Sport en Recreatie.

rsz_schermafdruk_2015-04-16_141943

CMP Medica Nederland is een voormalig onderdeel van UBM Medica. UBM Medica is één van de grootste uitgeverijen in de gezondheidszorgmedia in de Verenigde Staten. Al meer dan 150 jaar leveren zij informatie aan meer dan 1 miljoen beslissers uit het gehele spectrum van de patiëntgerichte zorg: van eerstelijnsartsen tot specialisten, van apothekers tot de afnemers van die zorg.

rsz_schermafdruk_2015-04-16_182543

De doelstelling van Z!, de straatkrant van Amsterdam, is dak- en thuislozen te helpen zichzélf te helpen. Met de verkoop van Z! kunnen de verkopers wat geld verdienen en (weer) een basis opbouwen van ritme, sociale contacten en zelfrespect.

rsz_schermafdruk_2015-04-16_184553

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek zorgt voor kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap en bevordert de impact ervan op de maatschappij. De hoofdtaak is het financieren van wetenschappelijk onderzoek aan Nederlandse publieke onderzoeksinstellingen, in het bijzonder de universiteiten. NWO richt zich op alle wetenschappelijke disciplines en onderzoeksvelden. Als brede, nationale onderzoeksorganisatie met een actieve bijdrage aan verschillende onderdelen van het nationale wetenschaps- en innovatiebeleid vervult NWO verschillende rollen.

rsz_schermafdruk_2015-04-16_184850

De cliëntenraad Mentrum behartigde de algemene belangen van alle cliënten van Mentrum (tegenwoordig Arkin) en diende als spreekbuis naar de raad van bestuur. De taken van de cliëntenraad kunnen in het kort omschreven worden als het adviseren van de raad van bestuur in die zaken die alle cliënten aangaan. Door dit adviesrecht kan de cliëntenraad een belangrijke inbreng hebben in het beleid van de instelling. De zorgverlener mag een advies van een cliëntenraad niet zomaar naast zich neerleggen.